Hoa Atiso đỏ - Hibiscus - Bụp giấm HCM
0973542579
170/23F Bùi Đình Tuý, Phường 12

Hoa Atiso đỏ - Hibiscus - Bụp giấm HCM

Trà Atiso Đỏ, trà Hibiscus, Trà Bụp giấm, hoa atiso đỏ tươi, trà hoa các loại

Giờ làm việc: Luôn mở cửa
Địa chỉ: 170/23F Bùi Đình Tuý, Phường 12
Trang web: https://0973542579.chatnhanh.com

Giới thiệu

Địa điểm uy tín bán:
- Hoa atiso đỏ tươi
- Trà Atiso đỏ, trà hibiscus, trà bụp giấm
- Các loại trà làm nguyên liệu quán nước
- Trà đậu biếc, trà cam vàng sấy Mỹ, trà trái cây bali
- Siro atiso đỏ, hoa atiso đỏ ngâm
- Mứt atiso đỏ, mứt hibiscus
https://www.facebook.com/hibiscushcm/
https://www.facebook.com/hoaatisodohcm/
https://www.facebook.com/viethibiscus/

Hoa Atiso đỏ - Hibiscus - Bụp giấm HCM
Điện thoại 0973542579
Địa chỉ: 170/23F Bùi Đình Tuý, Phường 12
Liên kết mạng xã hội